Поръчка

Клиентът има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки/артикули. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично.
При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта.
 
Преди натискане на бутона “ПОРЪЧАЙ“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Тези условия обвързват всички потребители
 
След кликане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „КОЛИЧКАТА“. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят/Клиентът получава потвърждение на поръчката под формата на уникален номер на посочената от него електронна поща и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 
ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни.
 
При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 
ЦЕНИ:
Всички цени в www.metropizza.bg са посочени в български левове, с включен ДДС, за един брой артикул. www.metropizza.bg си запазва правото да променя цените и артикулите в електронния магазин без да уведoмява за това Клиентът.
При избор заплащане на цената при доставка (наложен платеж), потребителят заплаща дължимата сума на ТЪРГОВЕЦА.
При избор заплащане на цената чрез Кредитна Карта, Клиентът заплаща дължимата сума чрез притежавана от него дебитна или кредитна карта, издадена от българска или международна банка, през системата на Банката на www.metropizza.bg. След оформяне на поръчка Клиентът се прехвърля към страницата на Борика чрез натискане на бутона „Плати с карта“ и следване на всички стъпки, потвърждава плащането. Поръчката бива изпълнена след автоматично потвърждение на системата.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ(ВЪРНЕ) ЗАЯВЕНАТА ОТ НЕГО СТОКА, АКО:
Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед,но не по късно от времето на предаването на поръчката от ТЪРГОВЕЦА;
Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към ТЪРГОВЕЦА.
Всички заявки за рекламации се приемат в рамките на доставката и в момента на получаване на стоката. За постъпване към рекламация потребителят е длъжен да уведоми www.metropizza.bg или на тел.0879311009.
 

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА:
Отказ от поръчката се прави в рамките на 5 минути след нейното заявяване в противен случай потребителят/клиентът е длъжен да приема и плати поръчаната стока.
Отказ на поръчка направена с Online плащане и когато Клиентът вече е заплатил поръчаната стока се прави в рамките на 5 минути след нейното заявяване www.metropizza.bg се задължава да въстанови сумата без банковите такси на Клиента Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 30дни.
ЛИЧНИ ДАННИ
ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.